วาซาบิ

Showing all 1 results

  • FRESH WASABI ‘PREMIUM GRADE’

    CODE XGS-0011

    FRESH WASABI ‘PREMIUM GRADE’

    วาซาบิสด เกรดพรีเมี่ยม ตราอากะโตะ

    Packing: 500 g./pack